CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đăng ngày: 29/12/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về Ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.