CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 21/09/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.