CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đăng ngày: 10/06/2021 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.