CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đăng ngày: 29/06/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.