CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

Đăng ngày: 31/07/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.