CBTT: Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đăng ngày: 24/03/2020 bởi: IVAM
CBTT: Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày 28/03/2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/hafmwzs6z9pcg21/2020.03.24_CBTT_ngay_chot_DS_C%25C4%2590_tham_du_DHDCD_thuong_nien_2020.pdf/file
Trân trọng ./.