CBTT: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 26/03/2021 bởi: IVAM
CBTT: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.