CBTT: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Thay đổi thông tin Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật.

Đăng ngày: 17/11/2021 bởi: IVAM
Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Thay đổi thông tin Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuej Việt Nam công bố thông tin Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Thay đổi thông tin Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.