CBTT: Hợp đồng kiểm toán năm 2020

Đăng ngày: 18/06/2020 bởi: IVAM
CBTT: Hợp đồng kiểm toán năm 2020


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán năm 2020 được ký ngày 18/06/2020.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.