CBTT: Giấy phép điều chỉnh thay đổi Trụ sở chính và Người đại diện theo PL của Công ty

Đăng ngày: 15/12/2020 bởi: IVAM
CBTT: Giấy phép điều chỉnh thay đổi Trụ sở chính và Người đại diện theo PL của Công ty


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/12/2020 v/v thay đổi Trụ sở chính và Người đại diện theo PL.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.