CBTT: Giao dịch mua co phieu NVB

Đăng ngày: 04/01/2019 bởi: IVAM
CBTT: Giao dịch mua co phieu NVB


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch mua cổ phiếu NVB ngày 04/01/2019.
Thông tin chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/ug7xzux34py0g15/2019.01.04+CBTT+mua+NVB_signed.pdf
Trân trọng!