CBTT: Giao dịch làm thay đổi tài sản tại ngày 04.05.2020

Đăng ngày: 04/05/2020 bởi: IVAM
CBTT: Giao dịch làm thay đổi tài sản tại ngày 04.05.2020


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi tài sản của Công ty tại ngày 04.05.2020
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/7p8xeom3se0pt4i/2020.05.04_CBTT_giao_dich_lam_thay_doi_tai_san_Mua_NVB.pdf/file
Trân trọng cảm ơn./.