CBTT: Đính chính Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đăng ngày: 27/05/2020 bởi: IVAM
CBTT: Đính chính Biên bản và Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt nam công bố thông tin về việc đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đây.
Trân trọng ./.