CBTT: Công văn của UBCK v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 24/07/2020 bởi: IVAM
CBTT: Công văn của UBCK v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin công văn số 4603/UBCK-QLQ v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.