CBTT: Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của UBCKNN

Đăng ngày: 10/06/2021 bởi: IVAM
CBTT: Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của UBCKNN


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của UBCKNN ký ngày 09/06/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.