CBTT: Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của UBCKNN

Đăng ngày: 05/05/2020 bởi: IVAM
CBTT: Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của UBCKNN


Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/view/jytq2zlmga0yw67/2020.05.05%20UBCKNN%20ch%E1%BA%A5p%20thu%E1%BA%ADn%20gia%20h%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%90HC%C4%90%202020.jpg
Trân trọng!