CBTT: Công bố Thư mời hợp và Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam (VVIF2020).

Đăng ngày: 07/06/2023 bởi: IVAM
CBTT: Công bố Thư mời hợp và Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam (VVIF2020).


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt NamCông bố Thư mời hợp và Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam (VVIF2020).
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.