CBTT: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 25/06/2021 bởi: IVAM
CBTT: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.