CBTT: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.

Đăng ngày: 15/11/2021 bởi: IVAM
CBTT: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.


Công ty Cổ phần quản lý Trí Tuệ Việt Nam bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.