CBTT: Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Đăng ngày: 08/06/2018 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát nội bộ


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga kể từ này 08/06/2018.
Chi tiết đăng tải tại đường dẫn sau: https://www.dropbox.com/home?preview=CV+CBTT+bo+nhiem+TBKSNB+Nguyen+Thi+Tuyet+Nga.pdf