CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

Đăng ngày: 11/11/2019 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 diễn ra ngày 11/11/2019.
Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/3vclhvw1xyd0vzp/BB%252BNQ_DHDCD_bat_thuong_2019_tang_von.pdf/file
Trân trọng cảm ơn!