CBTT: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF)

Đăng ngày: 25/04/2024 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF)


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Thuệ Việt Nam công bố Biên bản, Nghị quyết và tài liệu cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF).
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.