CBTT: Biên bản kiêm Nghị quyết của Ban đại diện quỹ Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023.

Đăng ngày: 27/04/2023 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản kiêm Nghị quyết của Ban đại diện quỹ Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Biên bản kiêm Nghị quyết của Ban đại diện quỹ Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.