CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đăng ngày: 24/03/2021 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 diễn ra ngày 23/03/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.