CBTT: BB và NQ cua ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đăng ngày: 26/08/2020 bởi: IVAM
CBTT: BB và NQ cua ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.