CBTT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Đăng ngày: 22/09/2023 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.