CBTT: Báo cáo danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Đăng ngày: 01/11/2021 bởi: IVAM
CBTT: Báo cáo danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Báo cáo danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.