CBTT: Bảng thông tin ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Đăng ngày: 01/11/2021 bởi: IVAM
CBTT: Bảng thông tin ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Bảng thông tin ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.