CBTT: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 14/12/2020

Đăng ngày: 14/12/2020 bởi: IVAM
CBTT: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 14/12/2020


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Điều lệ sửa đổi theo thông tin giấy phép mới tại ngày 14/12/2020.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.