CBTT: Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đăng ngày: 31/05/2016 bởi: IVAM
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Để xem toàn văn Điều lệ vui lòng truy cập đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/file/dixtkt6uf336l7g/IVAM_Dieu_le_T5.2016.pdf