CBTT: Điều lệ công ty sửa đổi được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đăng ngày: 28/06/2019 bởi: IVAM
CBTT: Điều lệ công ty sửa đổi được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Để xem toàn văn Điều lệ vui lòng truy cập đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/dnwhaay1up2i6ti/IVAM_dieu_le_T6.2019.pdf/file
Trân Trọng!