TB: V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Đăng ngày: 11/04/2016 bởi: IVAM
Thông báo Chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016


Thời gian chốt danh sách Cổ đông được quyền tham dự Đại hội: 16h30 ngày 13/04/2016
Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 30/05/2016
Tài liệu tổ chức Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông kèm theo thư mời và được đăng tải tại Website Công ty.

Trân trọng thông báo./.


Đính kèm: IVAM_Thong bao chot danh sach CD 2016.pdf