TB: Mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Đăng ngày: 09/09/2014 bởi: IVAM


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu thông báo mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 tháng 9/2014
Thông tin chi tiết như file đính kèm.

http://www.mediafire.com/view/ga45zjjm4uoxwl8/GPA_Thu_moi_2014.pdf

http://www.mediafire.com/view/vln2ceh9jcgqrj4/GPA_Chuong_trinh_dai_hoi_2014.pdf


Dưới đây là các tài liệu cung cấp thông tin về nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014:

http://www.mediafire.com/view/i343wqbwgvhcyoc/GPA_TT_tang_von_dieu_le.pdf

http://www.mediafire.com/view/z242nksyjoksaq6/GPA_TT_thay_doi__ten_goi,_tru_so.pdf