TB: Mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Đăng ngày: 20/05/2015 bởi: IVAM


Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam xin được thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty về việc mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
Công ty xin được thông báo tới các Quý cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp:
- Thời gian: 09h00 ngày 03/06/2015
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Các tài liệu liên quan cuộc họp đã được gửi đến các Quý cổ đông theo đường bưu điện.
Dưới đây là đường dẫn tải các tài liệu của Cuộc họp:
http://www.mediafire.com/download/ucu2oabq6txccnz/IVAM_Tai+lieu+moi+hop+DHCD+2015.pdf

Mọi thắc mắc về cuộc họp xin liên hệ trực tiếp về văn phòng công ty:
Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0437728369 
Fax: 0437728370

Công ty xin được trân trọng thông báo!