TB: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Đăng ngày: 07/03/2018 bởi: IVAM


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
  1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam;
  2. Tên viết tắt: IVAM;
  3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018;
  4. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội): 12/03/2018;
  5. Thời gian họp dự kiến: bắt đầu từ 09 giờ ngày 23/04/2018;
  6. Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại Tầng 7, Tòa nhà số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
  7. Tài liệu tổ chức Đại hội được đăng tải tại Website: www.ivam.vn chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.
 Thông tin chi tiết như link sau:

Trân trọng thông báo./.