CBTT: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đăng ngày: 06/06/2019 bởi: IVAM
CBTT: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019, thông tin chi tiết như sau:
- Thời gian tổ chức: 09h00 Thứ sáu ngày 28/06/2019;
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty tại Tầng 07, Tòa nhà số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty http://ivam.vn/ kể từ ngày 07/06/2019
Chi tiết được đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/l3tc4k7ot3pualt/1.+Th%C6%B0+m%E1%BB%9Di+h%E1%BB%8Dp.pdf.

Mọi thắc mắc của Quý Cổ đông xin được gửi về:
Phòng Hành chính - Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam;
Tầng 07, Tòa nhà số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
Tel: (024) 37728369 - Fax: (024) 37728370
Email: info@ivam.vn