CBTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu liên quan

Đăng ngày: 15/05/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu liên quan


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu liên quan đến Đại hội.
Thời gian tổ chức Đại hội: 9h sáng Thứ hai ngày 25/05/2020
Địa điểm: Văn phòng công ty tại tầng 5, Tòa nhà số 28C-D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Quý cổ đông vui lòng đăng tải chi tiết tài liệu liên quan đến Đại hội tại đường dẫn sau: IVAM_Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020
Trân trọng!