CBTT: Thay đổi nhân viên có chứng chỉ hành nghề ngày 24/01/2014

Đăng ngày: 24/01/2014 bởi: IVAM


Công ty CP Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu thực hiện công bố thông tin thay đổi nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
Thông tin cụ thể như sau.
- Ngày 23/01/2014, Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu chấm dứt hợp đồng lao động với các nhân sự sau.
  1.  Ông Lưu Đức Quang       Số CCQ: 000622/QLQ   
  2.  Lê Tiến Đông                   Số CCQ: 00419/QLQ
  3.  Phạm Trung Hiếu              Số CCQ00063/QLQ
- Ngày 24/01/2014, Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu ký hợp  hợp đồng lao động với các nhân sự sau.
  1. Trần Thanh Vân                 Số CCQ: Đang chờ xét duyệt của UB
  2. Nghiêm Chí Minh               Số CCQ: 00010/QLQ
  3. Nguyễn Quốc Việt             Số CCQ:000663/QLQ
  4. Võ Văn Minh                     Số CCQ:000840/QLQ
Trân trọng,