CBTT - Thay đổi người đại diện trước pháp luật

Đăng ngày: 13/02/2014 bởi: IVAM


Ngày 27/01/2014, Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Theo đó, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể thông tin người đại diện mới như sau:
  • Họ và tên        : Nguyễn Hải Châu                 Giới tính: Nam
  • Ngày sinh       : 18/09/1986
  • Số chứng minh nhân dân: 012322693
  • Ngày cấp        : 17/07/2012                            Nơi cấp:  Hà Nội
  • Chức danh     : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo file đính kèm: http://www.mediafire.com/download/qzzq27k75j4j622/GPA_04.GPDC-UBCK.pdf