CBTT: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng

Đăng ngày: 27/08/2015 bởi: IVAM


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng kể từ ngày 26/8/2015
Ngày 26/08/2015, Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc Công ty tăng vốn Điều lệ lên 70 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chi tiết nội dung Quyết định này xem tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/download/les7nowq6f6pjp3/IVAM_20.GPDC-UBCK.pdf