CBTT: Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt Công ty Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu vào tình trạng kiểm soát

Đăng ngày: 06/02/2015 bởi: IVAM


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại Thông tư 226/2010/TT-BTC và Thông tư 165/2012/TT-BTC của Bộ tài chính.
Ngày 06/02/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đặt Công ty vào tình trạng kiểm soát theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sử đởi, bổ sung một số điều của Thông tu số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thời gian kiểm soát từ ngày 06/02/2015 đến ngày 06/02/2016. 

Chi tiết Quyết định xem theo đường dẫn sau:
https://www.mediafire.com/?g2gsq6pkvbrtijy