CBTT: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan

Đăng ngày: 08/04/2021 bởi: IVAM
CBTT: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan đến Đại hội.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.