CBTT: Đính chính Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính kiểm toán năm 2019

Đăng ngày: 22/04/2020 bởi: IVAM
CBTT: Đính chính Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính kiểm toán năm 2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc đính chính thông tin tại Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính kiểm toán năm 2019.
Tại trang 9 chỉ tiêu V (Tài sản dài hạn khác) đã công bố  ghi chưa chuẩn số liệu, cụ thể:
Số liệu đã công bố:       377.692.920
Số liệu đính chính lại:     67.243.411
Vui lòng đăng tải toàn văn Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính kiểm toán năm 2019 đã được sửa đổi tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/file/u9v5dai6t070b1c/IVAM_BC_ty_le_ATTC_kiem_toan_nam_2019_sua_doi.pdf/file
Trân trọng cảm ơn ./.