CBTT: Đính chính Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Đăng ngày: 13/04/2020 bởi: IVAM
CBTT: Đính chính Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc đính chính Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019. 
Tại trang 9 chỉ tiêu 11 (Tăng các khoản phải trả) trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cụ thể như sau: 
Số liệu đã công bố:      5.589.122.836
Số liệu đính chính lại:     589.122.836
Vui lòng đăng tải toàn văn Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đính chính tại đường dẫn sau: 
http://www.mediafire.com/file/2zl8r9forduqnew/IVAM_BC_tai_chinh_kiem_toan_nam_2019_sua_doi.pdf/file
Trân trọng cảm ơn ./.