CBTT: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Đăng ngày: 09/11/2012 bởi: IVAM


CTCP quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động
CTCP quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động:

Giấy phép số 51/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc: Bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Giấy phép số 52/UBCK-GPDC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm: 
http://upfile.vn/mcb0
http://upfile.vn/i020