CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng ngày: 24/04/2018 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố toàn văn biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty diễn ra ngày 23/04/2018.
Chi tiết xem tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/file/kb800yvqw1cr3cp/IVAM_Toan_van_DHDCD_2018.rar

Trân trọng cảm ơn.