CBTT: Bổ sung nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và thay đổi Tổng giám đốc của Công ty

Đăng ngày: 10/03/2015 bởi: IVAM


CTCP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin bổ sung nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (09/03/2015) và thay đổi Tổng giám đốc của Công ty (10/03/2015)
CTCP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin bổ sung nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (09/03/2015) và thay đổi Tổng giám đốc của Công ty (10/03/2015).
Chi tiết thông tin công bố xin xem file đính kèm theo đường dẫn sau:

http://www.mediafire.com/view/5drr05ygaw0j7hg/GPA_CBTT_nhan_vien_co_CCQLQ_(1).pdf

http://www.mediafire.com/view/04la7gq3ue0lm90/GPA_CBTT_thay_doi_TGD_2015_(1).pdf