CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đăng ngày: 16/06/2017 bởi: IVAM


Công ty Cổ phần quỹ Trí Tuệ Việt  Nam kính gửi đến quý cổ đông kết quả đại hội cổ đông 2017.

Biên bản họp
http://www.mediafire.com/file/5gft3xtyxu1azm5/IVAM_BBH+%C4%90HC%C4%90+thuong+nien+2017.pdf

Nghị quyết
http://www.mediafire.com/file/b85fhiox8kdc97b/IVAM_NQ+%C4%90HC%C4%90+thuong+nien+2017.pdf

Trân trọng!