CBTT: Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

Đăng ngày: 25/09/2014 bởi: IVAM


Công ty quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 diễn ra vào ngày 25/09/2014.
Thông tin cụ thể như link đính kèm.

- Biên bản họp
http://www.mediafire.com/view/xm5bjrlsavd6fvu/BBH_HDCD_bat_thuong_2014.pdf

- Nghị quyết
http://www.mediafire.com/view/9n9n2cqbq5tusqe/NQ_HDCD_bat_thuong_2014.pdf

Trân trọng!