CBTT: Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018

Đăng ngày: 28/03/2019 bởi: IVAM
Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán 2018
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/poj8d8gsud3e42b/IVAM_BC+ty+le+ATTC+kiem+toan+nam+2018.pdf
Trân trọng.